Regler

  1. Samtliga besökare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
  2. Till arenan är det förbjudet; att medföra vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, gastutor, alkohol (eller andra droger), glasflaskor och flaggpinnar andra än av sk WP plast. Dessa får ej vara plomberade eller fyllda.
  3. Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning mot folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, etnisk ursprung eller religion äger ej tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.