Inför Borlänge HF – SIK
Inte låta sig luras av motståndarens tabellplacering