Inför ICA Oxen CUP i Mariestad
Karaktärsdanande matcher i fiendeland