Medlemskap

Medlem i Skövde IK

Sätt in medlemsavgiften på Bg-konto 655-2756 och märk inbetalningen med “NY MEDLEM, Namn och Telefonnummer”. Vi kontaktar sedan dig för att komplettera uppgifterna till medlemsregistret.

eller

Använd ett av formulären nedan

Tack för ditt stöd!

Medlemskort

Priser
Typ Pris
Enskild person 400
Familj 700