Sportchefen berättar om lagbygget
Men även om träningshallen, juniorlagen och seriefördelningen